Odlewanie

Odlewanie

Bez przesady stwierdzić można, że ta technika jest tak stara jak samo złotnictwo. Bo czyż można sobie wyobrazić atrakcyjny model biżuterii bez nadania mu odpowiedniego kształtu?

Sam proces odlewania może wyglądać równie w zależności od skali produkcji, jak również przyjętej techniki. Duże odlewnie dysponują specjalistycznymi piecami do topienia metali, zaś niewielkie ilości surowca roztopić można przy użyciu palnika. Następnie metal wlewa się do żeliwnych form, które umożliwiają uformowanie odpowiedniego kształtu.

Dość enigmatycznie brzmią nazwy technik używanych do odlewania. Pierwszą z nich jest wirówka. Polega ona na wypełnieniu formy pod ciśnieniem. Podczas procesu wykorzystuje się siłę odśrodkową powstającą w czasie obracania się tak zwanych centryfug (czyli właśnie wirówek). Drugą techniką jest „vacuum casting”, czyli odlewanie próżniowe. W tym przypadku podciśnienie wytwarza się w formie jeszcze przed wlaniem metalu. Zasysa ono płynny surowiec. Ciekawostką jest, że ta metoda jest obecnie wykorzystywana w drukarkach trójwymiarowych.

Sam model odlewu wykonany jest z metalu lub specjalnego wosku. Złotnik musi wziąć pod uwagę, że proces odlewania powoduje pewne straty na surowcu. Nazywa się to efektem skurczu, zatem modele muszą być odrobinę większe niż przedmiot, który chcemy uzyskać.